Project for ivangritsay

Cerrado

Descripción

Xin chào ivangritsay, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Habilidades: Diseño 3D, Modelado 3D, Renderización 3D, CAD/CAM, Solidworks

Ver más:

ID de proyecto: #12165558

1 freelancer está ofertando un promedio de $99 para este trabajo.

ivangritsay

Được thuê bởi Người thuê

$99 USD en 3 días
(170 comentarios)
6.9